De plastic soep

plastic soep

De plastic soep. Je kon er al iets over lezen in het voorgaande blog: a plastic world. Nu gaan we dieper in op het gigantische probleem wat de plastic soep is.

Wat is de plastic soep?

In 1997 zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii naar Zuid-Californië. Onderweg zag hij, midden op de Grote Oceaan, dagelijks grote stukken plastic langs drijven. Hij keerde later terug naar dit gebied, en kwam er na nader onderzoek achter dat op deze plek een veel hogere concentratie plastic was dan op andere plekken in de oceaan. Niet alleen dreef dat plastic in grote stukken rond, ook zweefde het in de waterkolom. Hij noemde dit verschijnsel ‘plastic soup’. Ruim twintig jaar later is de plasticsoep een steeds bekender wordend fenomeen en weet helaas bijna iedereen wat er mee bedoeld wordt.

Cijfers

De plasticsoep is ontstaan door het lozen van plastic afval en verpakkingen op plekken waar dat niet hoort. Naar schatting belandt er per jaar maar liefst zo’n 10 miljoen ton plastic in onze oceanen. Hiervan komt ongeveer 80% van het land. Dit wordt geloosd door de industrie of weggegooid door mensen op straat. Via rivieren, kanalen en havens belandt dit in zee. De andere 20% is afkomstig van scheepvaart en visserij. De omvang van de plasticsoep verschilt per oceaan of zee en is moeilijk in te schatten. Schattingen variëren van 700.000 vierkante kilometer tot een totale grootte van 15 miljoen vierkante kilometer.

Waar te vinden

Er zijn in de zeeën en oceanen een aantal plekken waar zich het meeste plastic verzameld, namelijk in de vijf grote gyres. Dit zijn een soort enorme draaikolken waar het plastic in wordt gezogen. In alle vijf is er sprake van een verhoogde concentratie plastic ten opzichte van andere delen van de oceanen. Op onderstaande afbeelding is te zien waar deze gyres zich bevinden. Daarnaast laat het plaatje zien welke landen de grootste bijdrager zijn aan de plasticsoep.

cijfers plastic soep

Gevolgen plastic soep

De gevolgen van de plasticsoep zijn merkbaar voor zowel mens, dier als milieu. We onderscheiden ze hier in gevolgen op korte en gevolgen voor lange termijn.

Korte termijn

Op korte termijn zijn de gevolgen het ernstigst voor dieren die in en om het water leven. Zij kunnen het plastic niet onderscheiden van voedsel. Het opeten ervan kan de dood tot gevolg hebben. Dit kan gebeuren door de giftige werking in hun lichaam, maar ook simpelweg omdat hun maag vol zit met plastic, ze dit niet kunnen verteren en ze geen voeding meer binnen kunnen krijgen. Een tweede manier waarop plastic gevaarlijk is voor dieren is doordat ze verstrikt raken in stukken plastic.

Middel-lange termijn

De plasticvervuiling draagt zo bij aan het uitsterven van verschillende diersoorten. Tenminste 1400 diersoorten in zee ondervinden hinder van plastic; van bacteriën tot walvissen. Er wordt geschat dat afval in zee jaarlijks 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen vogels het leven kost.

Lange termijn

Over langere tijd valt plastic onder invloed van verwering, zonlicht en golfslag heel langzaam uit elkaar in kleine deeltjes, waarbij ook giftige stoffen kunnen vrijkomen. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. Deze hele kleine deeltjes komen via het kleine zoöplankton en zo via vis op ons bord weer in onze voedselketen. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat plastic was gevonden in een derde van de vis die was gevangen in Engeland. De effecten hiervan op de mens zijn nog grotendeels onbekend.

Meer van dit soort artikelen?

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor de (maandelijkse) Pure Sportswear nieuwsbrief. Beter voor jezelf én voor jouw omgeving!

plastic probleem icon popup

Je leest over het plastic probleem

Meer van dit soort artikelen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!